คณะผู้บริหารฮุนได ประเทศเกาหลีใต้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ

Mr. Ted Chung รองประธานกรรมการ บริษัท Hyundai Card, Hyundai commercial and Hyundai Capital พร้อมคณะจากประเทศเกาหลีใต้ เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร หรือ CPF RD Center อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์รวมเทคโนโลยีสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารอย่างครบครัน รวมถึงมีโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ที่สามารถผลิตอาหารจากงานวิจัยออกมาเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมจำหน่ายเพื่อทดลองตลาดได้ทันที

โดยมี คุณวีรพงษ์ สายศิลปี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ พร้อมย้ำจุดยืนร่วมกันวิจัยและพัฒนากระบวนการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร เพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารระดับโลก สู่การมีชีวิตที่ดีของผู้บริโภค

Cr:Pr CPF