คุณมนตรี กรรมการผู้จัดการ ซี.พี. เวียดนาม รับเหรียญเกียรติคุณ “เพื่อเยาวชน” ร่วมตอบแทนคุณแผ่นดิน

คุณ เล ก๊วก ฟอง (Le Quoc Phong) เลขาธิการที่ 1 สหภาพเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ พร้อมทั้ง ประธานสหพันธ์เยาวชนแห่งชาติเวียดนามในจังหวัดต่างๆ และ ซี.พี. เวียดนาม นำโดย คุณมนตรี สุวรรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมประชุมใหญ่สามัญ สหพันธ์เยาวชนแห่งชาติเวียดนาม ซี.พี.เวียดนาม สมัยที่ 2 ปี 2019-2024 ภายใต้แนวคิด “เยาวชน ซี.พี. เวียดนาม ร่วมแรงร่วมใจตอบแทนคุณแผ่นดิน” และแต่งตั้งคณะกรรมการสมัยที่ 2 เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางของสหพันธ์เยาวชนแห่งชาติเวียดนาม ณ สำนักงานใหญ่ ซี.พี. เวียดนาม เมืองเบียนว่า จ.ด่องนาย

โอกาสนี้ คุณมนตรี ได้รับมอบเหรียญเกียรติคุณ “เพื่อเยาวชน” จากสหพันธ์เยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ ถือเป็นเหรียญที่มีเกียรติสูงสุดของสหภาพเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ ทั้งนี้ ซี.พี.เวียดนาม เป็นบริษัทเอกชนต่างชาติรายแรกและรายเดียว ที่ได้เป็นสมาชิกสามัญของสหพันธ์เยาวชนแห่งชาติ

Cr:PR CPF