ชาวชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ภาคตะวันออก พร้อมจิตอาสาที่เกาะช้าง ร่วมกันทำความดี เก็บขยะ บริเวณหาดไชยเชษฐ์ เพื่อฟื้นฟูเกาะช้างหลังน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.62 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด มีน้ำป่าไหลหลากจากภูเขา เอ่อล้นคลองไก่แบ้ เข้าท่วมถนน ร้านค้า จนรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ขณะที่ชาวบ้านต้องขนย้ายสิ่งของมีค่าหนีน้ำอย่างเร่งด่วน หลังจากมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 12 ชั่วโมง

ภายหลังน้ำลดชาวชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ภาคตะวันออก พร้อมทั้งจิตอาสาที่เกาะช้าง ร่วมกันทำความดี เก็บขยะ บริเวณหาดไชยเชษฐ์ เพื่อฟื้นฟูเกาะช้างให้เข้าสู่ภาวะปกติ