CP-Meiji ฉลอง 30 ปี จับมือกรมปศุสัตว์ เดินหน้าพัฒนาธุรกิจโคนมไทยอย่างยั่งยืนเพื่อพี่น้องเกษตรกร

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ซีพี-เมจิ ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี จัดงานสัมมนาวิชาการให้ความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงโคนมไทยให้ประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ”ประชารัฐร่วมใจ ธุรกิจโคนมไทยยั่งยืน” เนื่องในโอกาส ซีพี-เมจิ ครบรอบ 30 ปี

คุณวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพี-เมจิ เปิดงาน พร้อมด้วย น.สพ.ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ที่ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ ”ทิศทางการพัฒนาโคนมของไทยและแนวทางการพัฒนาโคนมใน จ.สระบุรี”, น.สพ.สุปัญญา บุตรพรหม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนม ของ ซีพี-เมจิ” และ น.สพ.กฤช พจนอารี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการฟาร์มโคนมในฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 128 คน เข้าร่วมงาน พร้อมทั้ง เยี่ยมชม Milk Museum by CP-Meiji ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตนมและโยเกิร์ตแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งมีพนักงานพาชมทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด ณ อ.หนองแค จ.สระบุรี

Cr:อรวรรณ ธันย์ชนกพงศ์