“คุณศุภชัย เจียรวนนท์” นำทีมคณะผู้บริหารเครือฯ กราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ก่อนเป็นตัวแทนลงนามสัญญาโครงการประวัติศาสตร์ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

เช้าวันที่ 24 ตุลาคม 2562 คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะผู้แทนกลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และ พันธมิตร นำทีมผู้บริหารเครือฯ กราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ณ พระลานหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ก่อตั้งกรมรถไฟหลวง เมื่อ 123 ปีก่อน ซึ่งนับตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา สามารถขยายการเดินรถไฟในประเทศจนเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ

โดยในวันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพราะในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คุณศุภชัย พร้อมคณะผู้บริหารเครือฯ และกลุ่มบริษัทพันธมิตรจะได้ร่วมในพิธีลงนามสัญญาร่วมทุน Public-Private- Partnership หรือ PPP ที่จะดำเนินการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) มูลค่าลงทุน 2.2 แสนล้านบาทกับการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และระบบขนส่ง(รถไฟ) จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยบนเวทีโลก

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เครือฯ พร้อมด้วยบริษัทพันธมิตรทั้งไทยและนานาชาติ มีความมุ่งมั่นผลักดันให้โครงการสำคัญนี้เดินหน้าต่อให้ได้ด้วยความสำเร็จลุล่วงทุกประการ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนี้ให้เชื่อมโยงโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่เป็นยุทธศาตร์การพัฒนาประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งไทยและนานาชาติ จึงถือเป็นโครงการสำคัญระดับโลกที่จะมาพลิกโฉมหน้าประเทศไทยในอนาคต

Cr:Pr CPG