เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมวางพวงมาลา และถวายบังคม ร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา7.00 น. ณ ท้องสนามหลวง รัฐบาลได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในการนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการสำนักประสานรัฐกิจ บมจ. ซีพี ออลล์ พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ๔๕๗ รูป

จากนั้นเวลา ๐๘.๓๐ น. คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการสำนักประสานรัฐกิจ บมจ. ซีพี ออลล์ ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคีเครือข่าย ภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ต่อมา เวลา 19.30 น.ที่บริเวณพิธีท้องสนามหลวง คุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่รัฐบาลจัดขึ้น ในการนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณวิวัฒน์ บุญเจริญ รองผู้จัดการทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคลกระจายสินค้าและสนับสนุนการสรรหา บมจ. ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยคุณวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ผู้บริหารและพนักงานจาก บมจ. ซีพี ออลล์ และนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นตัวแทนเครือฯ ร่วมพิธีฯ รวมทั้งตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และประชาชน พร้อมใจกันใส่เสื้อโทนสีชมพู โดยในพิธีจุดเทียนฯ พสกนิกรไทยทุกคนได้ยืนสงบนิ่งไว้อาลัย เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สร้างความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศไทยทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

Cr:Pr CPG