กรมปศุสัตว์ ชมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ASF โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของซีพีเอฟ

น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ นำปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ที่นำ 9 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคด้วยระบบ Biosecurity ตั้งแต่แรกรับวัตถุดิบไปจนถึงส่งมอบอาหารสัตว์คุณภาพแก่เกษตรกรและลูกค้าอาหารสัตว์ไปใช้ทั้ง 12 โรงงานทั่วประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคได้รับอาหารปลอดภัย โดยมี คุณเรวัติ หทัยสัตยพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก และคณะผู้บริหารซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ซีพีเอฟ จ.ขอนแก่น./

Cr:PR CPF