ซีพี-เมจิ ร่วมด้วยช่วยเหลือเพื่อนพนักงานกตัญญูต่อบุพการี

คุณวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส คุณยุวลักษ์ หนูเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมเพื่อนพนักงานเข้าเยี่ยมครอบครัวคุณณัชชานันท์ เหล่าสุภาพ พนักงานขาย PC ประจำจังหวัดมหาสารคาม พร้อมมอบเงินจำนวน 10,000 บาทจากโครงการ Happy Heart Happy PC/SP ในการช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ครอบครัว เนื่องจากมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูบิดาที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และต้องดูแลบุตรโดยลำพังถึง 3 คน เพื่อนพนักงานร่วมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ

ขอขอบคุณ : คุณอรวรรณ ธันย์ชนกพงศ์ ซีพี-เมจิ