สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจากลูกค้ากลุ่มทรู 2,514,690 บาท

สภากาชาดไทย โดย คุณแผน วรรณเมธี เลขาธิการ ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โดย นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา รับมอบเงินจำนวน 2,514,690 บาท ที่ลูกค้ากลุ่มทรู บริจาค ผ่าน SMS ระบบทรูมูฟ เอช รวมถึงแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ทและ การแลกทรูพอยท์ แทนเงินบริจาคกับทรูยู ในโครงการ “Let Them See Love 2019”

โดย คุณรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นตัวแทนส่งมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ริเริ่มขึ้นเพื่อระดมทุนสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา อีกทั้งยังดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในเครือ ตลอดจนนำศิลปินจากทรูแฟนเทเชีย ร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

Cr: Pr TRUE