หน่วยงาน พนักงานเครือซีพีร่วมใจบริจาคข้าวสารอาหารสิ่งของจำเป็นมอบให้มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าเป็นกำลังใจทำหน้าที่ดูแลป่าไม้และสัตว์ป่า

สืบเนื่องจากฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัททรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ร่วมกับเว็บไซท์ wearecp.com ได้เชิญชวนหน่วยงานและเพื่อนพนักงานในเครือฯร่วมใจบริจาคข้าวสาร อาหาร ยา อุปกรณ์ภาคสนามเพื่อส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติภารกิจในการลาดตระเวณเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่า เนื่องในวันผู้พิทักษ์ป่าโลก 31 กรกฎาคม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คุณประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมเป็นตัวแทนหน่วยงาน เพื่อนพนักงานในเครือฯนำข้าวตราฉัตร อาหารสำเร็จรูป ยา อุปกรณ์ภาคสนามและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตในป่ามอบให้กับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า โดยมีคุณปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้รับมอบ

คุณปรมินทร์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวขอบคุณหน่วยงานและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่เห็นความสำคัญของผู้พิทักษ์ป่าซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน และกล้าหาญในการที่จะเฝ้าดูแลผืนป่าอยู่ทั่วประเทศ การมอบสิ่งของเหล่านี้ถือเป็นการช่วยสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้พิทักษ์ป่าอย่างยิ่ง ทำให้ผู้พิทักษ์ป่ามีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่