เครือซีพีจับมือกลุ่มทรู จัดเวิร์คช็อปต่อเนื่องหลักสูตรติวเข้มเตรียมพร้อมก่อนใช้จริง “พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา หน่วยงานด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ ทีมงาน Cyber Security จากบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดอบรมหลักสูตรต่อเนื่องเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หลังจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้จัดอบรมด้านทฤษฎีไปก่อนหน้า โดย คุณเรืองไกร รังสิพล ผู้อำนวยการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้บรรยายข้อมูลในทางทฤษฎีเพิ่มเติมและแนะนำถึงแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยการจัดเวิร์คช็อปร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปฏิบัติจริงจากการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังมีทีมงาน Cyber Security เป็นผู้ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดการจัดกิจกรรมให้กับพนักงานในเครือฯและทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานหรือลูกค้า โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 140 คน จาก เจียไต๋ , True , CPE , CPF , CPTG , CPland , CPLI และ CPPC และได้รับเกียรติจาก คุณรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือฯ เข้าร่วมรับฟังด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถฝึกฝนการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลและนำไปปรับใช้กับกลุ่มธุรกิจของตนเองในการจัดวางระบบและจำแนกข้อมูลส่วนบุคคลจากการอบรมภาคปฏิบัติครั้งนี้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

Cr:Pr CPG