ชาวศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว ซีพีเอฟ ร่วมกับชาวชุมพร สร้างฝายชะลอน้ำ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ป่า

คุณอาลัยลา ภักดี ผู้จัดการสำนักประสานงานระบบมาตรฐาน นำพนักงานซีพีเอฟจิตอาสา ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว ร่วมกับ คณะกรรมการบริการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนปะทิว อ.ปะทิว จ.ชุมพร จัดกิจกรรมเทิดด้วยทำ สร้างฝายชะลอน้ำคลองสีเสียด ม.4 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ป่า และให้ชุมชนโดยรอบได้ใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งน้ำ


Cr:Pr CPF