คุณประเสริฐศักดิ์ผู้บริหารซีพีรับมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 85ปี คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมในจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้ารับมอบโล่เกียรติยศในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี2562

คุณประเสริฐศักดิ์เป็นผู้บริหารเครือฯที่เข้าไปเป็นกรรมการในคณะ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และพา อาจารย์นักศึกษา ไปดูงาน ฝึกงานในกิจการของเครือฯในประเทศจีน มีบทบาทให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนานักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากมายภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับเครือซีพีจนเป็นที่ยอมรับของคณาจารย์ นักศึกษา ธรรมศาสตร์