โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือซีพีร่วมกับอุทยานฯ ศรีลานนา รางวัลภาพถ่ายปลุกความคิดสำนึกรักษ์ธรรมชาติ “Momory Si Lanna” ครั้งที่ 2

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา พร้อมด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) จัดพิธีมอบรางวัลภาพถ่ายปลุกความคิดสำนึกรักษ์ธรรมชาติ “Memory Si Lanna” ครั้งที่ 2 เป็นการนำเสนอเรื่องราวภาพถ่ายในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว และอำเภอพร้าว ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ คุณสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 เป็นประธานมอบรางวัลการประกอวภาพถ่าย ตามโครงการปลุกความคิดสำนึกรักษ์ธรรมชาติ “Memory Si Lanna” ปีที่ 2 พร้อมด้วยคุณภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่ชาติศรีลานนา คุณสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้เข้ารับรางวัล เจ้าหน้าที่อุทยานตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกชนะในแต่ละประเภท จำนวน 28 รางวัล

สำหรับพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนาของอำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ำ ลำธารที่สำคัญของแม่น้ำปิงตอนบน มีสัตว์ป่า นานาชนิด และจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกม่อนหินไหล อ่างเก็บน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เหมาะแก่การท่องเที่ยวและเป็นภาพถ่ายเป็นที่ระลึก เป็นอุทยานแห่งชาติ 1 ในจำนวน 5 แห่ง ของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 มีเนื้อที่ประมาณ 878,750 ไร่ หรือ 1,406 ตารางกิโลเมตร

คุณสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวว่า “กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการสร้างจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ร่วมกับภาคเอกชน ได้การตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งจากนี้จะมีการขยายกิจกรรมดังกล่าวออกไปยังอุทยานต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 16 ต่อไป”

ที่มา เชียงใหม่ลีดเดอร์นิวส์