วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

โดยมีคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธี กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเริ่มโดยประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายพานพุ่ม และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ จากนั้น ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และผู้ร่วมพิธีพร้อมใจกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้วเป็นการมอบรางวัลกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ได้แก่ การมอบรางวัลนักเรียน นักศึกษาที่เป็นต้นแบบจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ , รางวัลการจัดบอร์ดเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และรางวัล คัดลายมือพระปรมาภิไธย รัชกาลที่ 10 ประเภทหัวกลม และประเภทอาลักษณ์ ซึ่งผู้ร่วมในพิธีทุกคนต่างสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าแก่พสกนิกรชาวไทยสืบไป

Cr:PR PAT