ซีพีออลล์ ทำดีร่วม อบต.บางกระเจ้า ร่วมจัด Big Cleaning Day รอบตลาดบางน้ำผึ้ง

ซีพีออลล์มุ่งทำความดี สานสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆนี้ ซีพี ออลล์ โดย คุณสุวิทย์ กิ่งแก้วรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส นำผู้บริหาร พนักงานซีพีออลล์ ร่วมกับ อบต.บางกระเจ้า จัดกิจกรรม Big Cleaning Day รอบตลาดบางน้ำผึ้ง พร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด รวมทั้งร่วมทำความสะอาดบริเวณภายในตลาดและคูคลองให้มีความสะอาดสวยงามเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม จับจ่ายในตลาด

Cr:Pr CP ALLL