ซี.พี. เวียดนาม คว้า 2 รางวัลคุณภาพแห่งชาติเวียดนามในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติเวียดนามประจำปี 2018

ในปีนี้ ซี.พี. เวียดนาม ได้รางวัลคุณภาพแห่งชาติเวียดนาม 2 รางวัล ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในระบบกฎหมายด้านคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ และเป็นธุรกิจสุกรรายแรกของประเทศที่ได้รับดังกล่าว โดยมี คุณศักดิ์ชายย์ ชัฏชัยโสภณ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโรงงานอาหารแปรรูปฮานอย ภาคเหนือ และคุณเกี่ยว มิง หลึก (Kieu Minh Luc) รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสุกร (ด้านปรับปรุงพันธุ์) เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับรางวัล ณ กระทรวงกลาโหม กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ทั้งนี้ ซี.พี. เวียดนาม ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติเวียดนาม เป็นครั้งที่ 2 หลังจากบริษัทบิ่งเยือง (Binh Duong) ได้รับรางวัลด้านอาหารสัตว์เมื่อปี 2013 ซึ่งสะท้อนการพัฒนาอย่างรอบด้านตลอดระยะเวลา 26 ปีที่ผ่านมา ในการเพิ่มผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Cr:Pr CPF