สยามแม็คโครต้อนรับสมาชิกอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เยี่ยมชมกิจการแม็คโคร

เมื่อเร็วๆนี้ คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร พร้อมคุณเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับสมาชิกอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าเยี่ยมชมกิจการแม็คโคร ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากแม็คโครเพิ่มขึ้น

Cr:ทีม PR Makro