สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดบ้านต้อนรับคณะทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ดูงานการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเป็นผู้นำ

นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ และ ดร.อุษณีย์ กุลินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ศูนย์กลางการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเป็นผู้นำที่เป็นมาตรฐานระดับโลกโดยมี นายฌองพอล ฟอนเทนีย์ ผู้จัดการทั่วไป สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือฯ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมสถานที่

นอกจากนี้ ดร.สุริยา ทองสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานบริหารองค์ความรู้ สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือฯ ให้การบรรยายในการพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ และธุรกิจ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะนี้เป็นอย่างมาก ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์

Cr:Pr CPG