ทรูอาสา และครอบครัวร่วมกิจกรรมติดป้าย QR Code แอปพลิเคชั่น We Grow ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์คุณค่าพรรณไม้ ในสวนสาธารณะ กทม.

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา กลุ่มทรู โดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมนำครอบครัวพนักงานทรูอาสา จำนวน 40 คน ร่วมติดป้ายชื่อพรรณไม้และสนุกสนานกับกิจกรรม Rally We Grow ณ สวนป่าเบญจกิติ กทม.

โดยคุณนนทยา นุชนารถ หัวหน้าอุทยานเบญจสิริ ผู้ดูแลรับผิดชอบ สวนป่าเบญจกิติ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยการให้ความรู้คุณค่าพรรณไม้ต่างๆในสวนเบญจกิติ เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์พรรณไม้แก่พนักงานทรูอาสา

บรรยากาศกิจกรรม ณ สวนป่าเบญจกิติครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น อีกทั้งเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น We Grow ซึ่งกลุ่มทรู พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์คุณค่าพรรณไม้รวมทั้งการขยายพื้นที่สีเขียวอีกด้วย

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์คุณค่าพรรณไม้ในสวนสาธารณะ ซึ่งกลุ่มทรู ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ติดตั้งป้าย QR code พรรณไม้ ชนิดต่างๆ ในสวนสาธารณะสำคัญ อาทิ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) สวนจตุจักร สวนลุม และสวนเบญจกิติ เพื่อให้ประชาชนที่ใช้บริการในสวนสาธารณะดังกล่าว ได้ศึกษาคุณค่าและปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์และขยายพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครอีกด้วย