สมาคมอนุรักษ์นกฯ เครือซีพี CP B&F ทรูจัดกิจกรรม “ชวนชมนกBird Walk” ครั้งที่4 เปิดโอกาสน้องออทิสติก มูลนิธิออทิสติกไทย เข้าถึงธรรมชาติ เรียนรู้ดูนกควบคู่ศิลปะ

เช้าวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ที่สวนรถไฟ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรูสนับสนุนโดย บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม”ชวนชมนก Bird Walk”ครั้งที่4 โดยครั้งนี้เป็นรอบพิเศษสำหรับน้องๆออทิสติกจากมูลนิธิออทิสติกไทยเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลออทิสติกเข้าถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการดูนก โดย คุณประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนเปิดกิจกรรม

น้องๆและครูจากมูลนิธิออทิสติกไทย ร่วม 40 ชีวิตได้เรียนรู้ดูนกในสวนรถไฟ โดยมี Bird Leader หรือผู้นำดูนกจากสมาคมอนุรักษ์นกฯให้ความรู้ น้องๆและครูต่างมีความสุข สนุกกับการดูนกและอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นและได้ถ่ายทอดความประทับใจผ่านการวาดภาพนก พร้อมขอบคุณที่หน่วยงานทั้งสมาคมฯ เครือฯ บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ทรูที่ให้โอกาสและพิสูจน์ให้สังคมยอมรับว่า เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นบทบาทของทุกคนรวมทั้งน้องออทิสติกที่เป็นกลุ่มเด็กพิเศษ

กิจกรรมครั้งนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจน้องๆออทิสติกกลับไปถ่ายทอดเรื่องราวธรรมชาติผ่านผลงานศิลปะของมูลนิธิออทิสติกไทย

สำหรับกิจกรรมชวนชมนก Bird Walk เป็นกิจกรรมที่สมาคมอนุรักษ์นกฯและเครือซีพี ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด และทรูจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวพนักงานเครือฯ และครอบครัวประชาชนทั่วไปได้ทำกิจกรรมปลุกฝังความรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการดูนก รวมทั้งยะงเปิดโอกาสสำหรับกลุ่มเยาวชนที่ขาดโอกาส เช่น กลุ่มเยาวชนออทิสติก เป็นต้น