คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มทรู ร่วมงานสัมมนา Roadmap 5G ดันไทยนำ ASEAN

กรุงเทพฯ 30 ต.ค. 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ รางน้ำ – พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา”Roadmap 5G ดันไทยนำ ASEAN” พร้อมด้วย คุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. และ คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

ในโอกาสนี้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยคุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ร่วมเวทีเสวนากับผู้แทนจากองค์กรต่างๆได้แก่ เอไอเอส, สมาคมธนาคารไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ บริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุนด้านโทรคมนาคม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อน 5G ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำ ASEAN ได้ในที่สุด

Cr:Pr TRUE