โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมดีๆจาก CP Fresh Mart ขยะแลกไข่

เริ่มแล้ววันนี้โครงการ “CP Fresh Mart มาเก็บ” ช่วยชุมชนของคุณให้น่าอยู่ โดย CP Fresh Mart ร่วมกับ GEPP บริษัท Start Up ฝีมือคนไทย ผู้เชี่ยวชาญในการทำระบบจัดการขยะ จุดเริ่มต้นสู่ชุมชนต้นแบบในการรีไซเคิล ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีได้ รับไข่ไก่ 10 ฟอง สูงสุดไม่เกิน 20 ฟอง/ท่าน/สัปดาห์

วิธีการง่ายๆ โดย
1. นำขยะที่เข้าร่วมโครงการ 50 ชิ้น ไปแสดงต่อพนักงานที่สาขา
2. คัดแยกลงตามประเภทถังขยะ ที่อยู่หน้าสาขาให้ถูกต้อง
3. ลงทะเบียนกับพนักงานที่สาขาเพื่อรับไข่ไก่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
4. ร่วมสนุกได้ทุกวันพุธในสาขาที่ร่วมรายการ
สามารถเช็คสาขาที่ร่วมรายการได้ผ่าน QR CODE ได้เลย

Cr:Pr CPF