เครือเจริญโภคภัณฑ์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถโรงเรียน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่ โรงเรียนบ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าเฝ้าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายรถโรงเรียน เป็นรถโดยสารหกล้อ 40 ที่นั่ง สำหรับ รับ-ส่ง นักเรียนบ้านไกล รวมถึงใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โดยมี คุณพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ่อเกลือ เข้าเฝ้ารับพระราชทาน และคุณวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเฝ้ารับเสด็จในการนี้ด้วย

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับสนองพระราชดำริ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งโรงเรียนบ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เป็นโรงเรียนในสังกัดสพฐ.เขตพื้นที่ 37 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 507 คน เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความจำเป็นในการใช้ยานพาหนะสำหรับรับ-ส่งนักเรียนระยะทางไปกลับค่อนข้างไกล และเส้นทางเป็นถนนคดเคี้ยวบนภูเขา

นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านการศึกษา เรียนรู้นอกห้องเรียน การสร้างแปลงสาธิตการปลูกกาแฟและไม้ป่าหลากชนิดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนและชุมชน ภายใต้โครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ” โดยร่วมกับกรมป่าไม้ น้อมนำแนวพระราชดำริ “สร้างป่า สร้างรายได้” อบรมเยาวชนที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา และต่อยอดสู่โรงเรียนสังกัด สพฐ. 24 แห่งใน อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ภาพจาก : สถานี โทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD