กิจการซีพีเวียดนามและซีพีเอฟอินเดียเดินหน้ามาตรการป้องกัน เฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019

CP Vietnam ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานและครอบครัวพนักงาน โดย คุณมนตรี กรรมการผู้จัดการ ซี.พี. เวียดนาม พร้อมผู้บริหารประชุมพนักงานตระหนักและช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019

ส่วน ซีพีเอฟ อินเดีย ห่วงใยพนักงาน ป้องกันไวรัสโคโรนา คุณอรุณ นฤมิตเลิศ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ อินเดีย ธุรกิจสัตว์น้ำ ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งจัดให้มีเจลล้างมือในจุดต่างๆ ติดป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันอย่างถูกต้อง ภายในสำนักงาน โรงงาน และฟาร์มทุกแห่งทั่วประเทศ ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยและความปลอดภัยของเพื่อนพนักงานทุกคน

Cr:Pr CPF