ฟอร์จูนทาวน์เดินหน้ามาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ห่วงใยผู้ใช้บริการ ได้ดำเนินการในการดูแลและช่วยป้องกันโรคอย่างเข้มงวดในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัส โคโรน่า
โดย 1. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสแกนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรอง
2. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณที่มีการสัมผัสกับผู้ใช้บริการบ่อย ๆ เช่น ปุ่มกดลิฟท์ ราวจับบันไดเลื่อน ราวกันตก เป็นต้น
3. เพิ่มการให้บริการเจลทำความสะอาดมือ
4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ฯ เพื่อแนะนำการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเพื่อสุขอนามัยของผู้ใช้บริการทุกท่าน
ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ใส่หน้ากากอนามัยกรณีมีอาการเจ็บป่วย ไอ จาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อโรค

Cr:ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์