นับถอยหลังอีก 10 กว่าวัน เปิดรับผลงานนวัตกรรมมหกรรมบัวบาน 2021 เผยมีผลงานส่งเข้ามาแล้ว 1,235 ผลงาน

รายงานข่าวจากคณะกรรมการประสานงาน มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 เผยว่า จนถึง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 มีจำนวนผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้ามารวมทุกประเทศแล้ว จำนวน 1,235 ผลงาน โดยเป็นผลงานจากในประเทศไทย 568 ผลงาน จากประเทศจีน 548 ผลงานและประเทศอื่นๆ 119 ผลงาน

ทั้งนี้ผลงานของประเทศไทยมาจากซีพีเอฟ 307 ผลงาน ซีพีออลล์ 94 ผลงาน ทรู 123 ผลงาน CPTG 21 ผลงาน CPG 10 ผลงาน PCG 3 ผลงาน Makro 6 ผลงาน CPPC 1 ผลงาน และจากบังคลาเทศ 1 ผลงาน อินเดีย 2 ผลงาน เมียนม่า 3 ผลงาน ปากีสถาน 1 ผลงาน ฟิลิปปินส์ 2 ผลงาน รัสเซีย 2 ผลงาน ตุรกี 2 ผลงาน เวียดนาม 97 ผลงาน

โดยแยกเป็นผลงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ จำนวน 177 ผลงาน ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 414 ผลงาน และผลงานนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 96 ผลงาน (ในส่วนของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ยังไม่รวมของประเทศจีน)

สำหรับนวัตกรหรือหน่วยงานต่างๆยังสามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ติดตามรายละเอียดและส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ www.cpinnoexpo.net