กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ – กลุ่มพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือฯ รวมพลนวัตกรติวก่อนส่งผลงานนวัตกรรมร่วมมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือซีพี 2021

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ โรงงานข้าวนครหลวง อยุธยา กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ – กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 ให้แก่พนักงานที่เป็นนวัตกร และทำโครงการพอใจวันเดียวเพื่อจัดทำส่งผลงานนวัตกรรม

โดยมี ดร.สดุดี สุพรรณไพ รองประธานคณะกรรมการวิชาการด้านผลงานนวัตกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าว เปิดงานโดยกล่าวว่าการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน2021 ถิอเป็นเกียรติประวัติของนวัตกรที่จะส่งผลงานเข้าร่วมในครั้งนี้เพราะจะเป็นช่วงเวลาที่เครือเจริญโภคภัณฑ์จะมีอายุครบ 100ปี จึงอยากเชิญชวนนวัตกรร่วมกันส่งผลงานเข้าคัดเลือก

ด้านคุณชยุตม์ กฤษอร่ามเรือง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน มหกรรมนัวตกรรมบัวบาน 2021 ยังคงมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในเครือฯ พร้อมทั้งเชิดชูนวัตกรที่สร้างสรรค์ผลงาน การเสริมสร้างเครือข่ายของนวัตกร การกระตุ้นให้พนักงานเครือฯหาทางพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องและทั้งหมดก็เพื่อผลักดันให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

คุณชยุตม์กล่าวอีกว่าการดำเนินงานคัดเลือกผลงานนวัตกรรมมีการปรับเกณฑ์การพิจารณาเล็กน้อยเช่นประเภทผลงานด้านสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปรับเป็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์การให้คะแนน พร้อมแนะเคล็ดลับชนะใจกรรมการด้วยการเขียนผลงานส่งเพื่อคัดเลือกควรจะให้ข้อมูลที่สำคัญ ง่ายๆ สั้นๆ กระชับ ตรงประเด็น การใช้ภาพหรือสื่อไม่มากแต่เรียงลำดับชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

“ผมอยากจะเชิญชวนนวัตกรของแต่ละกลุ่มธุรกิจส่งผลงานดีๆเข้ามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ในโอกาสที่เครือฯมีอายุครบ100ปี” คุณชยุตม์กล่าว

ด้าน คุณบงกชธร เพ็ชรนิจินดา เลขานุการคณะกรรมการวิชาการ ได้แนะนำระบบการกรอกผลงานนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อนๆชาวซีพีรวมทั้งนวัตกรสามารถเข้าไปดูหรือส่งผลงานนวัตกรรมได้ทางเว็บไซท์www.cpinnoexpo.net โดยกำหนดระยะเวลาส่งผลงานภายในวันที่ 29 กพ. นี้