ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ห่วงใยพนักงาน ป้องกันไวรัสโคโรนา

คุณสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์มาให้คำแนะนำวิธีการป้องกันอย่างถูกต้องแก่ผู้บริหารและพนักงาน รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีเจลล้างมือในจุดต่างๆ ภายในสำนักงาน โรงงาน และฟาร์มทุกแห่งทั่วประเทศ ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยและความปลอดภัยของเพื่อนพนักงานทุกคน ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ตาร์ลัก เมืองเฮโรน่า จ.ตาร์ลัก

Cr:Pr CPF