ชาวซีพีขานรับการปัองกันไวรัสอู่ฮั่น ซี.พี. ลาว ห่วงใยพนักงาน ป้องกันไวรัสโคโรนา

คุณทำนอง พลทองมาก กรรมการผู้จัดการ ซี.พี. ลาว ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งจัดให้มีเจลล้างมือในจุดต่างๆ ติดป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันอย่างถูกต้อง ภายในสำนักงาน โรงงาน และฟาร์มทุกแห่งทั่วประเทศ ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยและความปลอดภัยของเพื่อนพนักงานทุกคน

Cr:Pr CPF