เครือเจริญโภคภัณฑ์แนะทุกBU รวมทั้งเพื่อนพนักงานทุกคนตระหนักและร่วมมือมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสอู่ฮั่น

โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการดูแลป้องกันภายในสำนักงานเช่นการเพิ่มระบบกรองอากาศ เจลล้างมือ เพิ่มการทำความสะอาดห้องน้ำหรือพื้นที่ที่มีการใช้งานร่วมกัน ในส่วนของพนักงานหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ใช้หน้ากากอนามัยเพื่อปัองกันรวมทั้งศึกษาทำความเข้าใจกาความรู้เกี่ยวกับไวรัสตัวนี้และหลีกเลี่ยงป้องกัน