จากสถานการณ์การแพร่ระบาดจองไวรัสโคโรน่า ที่เกิดขึ้น เครือฯ มีความห่วงใยพนักงานทุกท่าน โดยได้ออกมาตรการดูแล และเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกหน่วยธุรกิจ สำรวจพนักงานที่เดินทางกลับมาจากจีน หรืออยู่อาศัยกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากจีน โดยกรอกข้อมูลตามไฟล์แนบ แล้วรวบรวมข้อมูลส่งกลับมาที่ [email protected] ภายในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และจะขอความกรุณาทุกกลุ่มธุรกิจทำการ update ข้อมูลทุกสัปดาห์จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

แบบสอบถาม: พนักงานที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีน
หรืออยู่อาศัยกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีน