ขอเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานเครือซีพี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคมนี้