ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจภาคการผลิต ก.ค. ลดลง ส่วนภาคบริการฟื้นตัวหลังเปิดประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือน ก.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 49.4 ปรับลดลงจาก 50.5 ในเดือน มิ.ย. 65 ตามความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการและคำสั่งซื้อเป็นสำคัญ โดยความเชื่อมั่นของภาคการผลิตปรับลดลงจากกลุ่มผลิตเคมี ปิโตรเลียม ยาง และพลาสติก ที่ความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการปรับลดลงมาก ส่วนหนึ่งจากราคาน้ำมันที่ลดลง และกลุ่มผลิตเหล็กที่คำสั่งซื้อลดลงมาก

สำหรับความเชื่อมั่นของภาคที่มิใช่การผลิต ปรับเพิ่มขึ้นและอยู่เหนือระดับ 50 ได้ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 จากความเชื่อมั่นของเกือบทุกหมวดธุรกิจที่ดีขึ้นจากเดือนก่อน ยกเว้นกลุ่มก่อสร้าง สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง หลังการเปิดประเทศในเดือน พ.ค. 65

โดยในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีความเชื่อมั่นปรับลดลงจาก 53.6 ในเดือนก่อน มาอยู่ที่ 52.1 ตามความเชื่อมั่นของภาคการผลิตที่ปรับลดลง ขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคที่มิใช่การผลิตทรงตัว ในด้านความเชื่อมั่นรายองค์ประกอบ ความเชื่อมั่นปรับลดลงจากเกือบทุกองค์ประกอบ ยกเว้นด้านต้นทุนที่ปรับดีขึ้น หลังจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกหลายรายการเริ่มลดลงบ้าง แต่เนื่องจากราคาโดยรวมยังสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้ความเชื่อมั่นด้านต้นทุนยังอยู่ในระดับต่ำ

อย่างไรก็ดี ดัชนีฯ ของธุรกิจส่วนใหญ่ยังอยู่เหนือหรือใกล้เคียงระดับ 50 ได้ ยกเว้นของกลุ่มก่อสร้างและอสังหาฯ รวมถึงกลุ่มผลิตเหล็กที่ดัชนียังอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 อย่างต่อเนื่อง ตามความเชื่อมั่นด้านต้นทุนที่อยู่ในระดับต่ำเป็นสำคัญ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์