ชวนชาวซีพีร่วมบริจาคซื้อบ้าน ให้นกชายเลนปากช้อน บ้านปากทะเล ที่เหลือเพียง 400กว่าตัว ทั่วโลก

สืบเนื่องจากเครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายส่งเสริมและร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

สมาคมอนุรักษ์นกฯกำลังดำเนินโครงการที่จะอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper) และนกชายเลนอพยพที่ใกล้สูญพันธุ์อีกหลายชนิดในพื้นที่บ้านปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งนกเหล่านี้เดินทางอพยพในพื้นที่บ้านปากทะเลมาเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง
แต่นกเหล่านี้เริ่มประสบปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนกชายเลนคือการสูญเสียถิ่นอาศัย อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ จากนาเกลือที่นกสามารถใช้เป็นทั้งแหล่งหาอาหารและแหล่งพักพิงในช่วงน้ำขึ้น กลายเป็นพื้นที่ประเภทอื่นที่นกชายเลนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่อยู่อาศัย โรงงาน บ่อขุดตักหน้าดิน ฯลฯ
สมาคมฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาพื้นที่ให้มีสภาพที่เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งอาศัยของนกชายเลนในระยะยาว และหนึ่งในวิธีที่จะรักษาพื้นที่ดังกล่าวได้คือการสร้างพื้นที่อนุรักษ์ เนื่องจากพื้นที่เกือบทั้งหมดในบ้านปากทะเลเป็นที่ดินเอกชน สมาคมฯ จึงต้องการที่จะซื้อที่ดินบางส่วนและจัดการให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์สำหรับนกชายเลน โดยเฉพาะนกชายเลนปากช้อนที่ปัจจุบันคาดว่ามีประชากรเพียงไม่เกิน 400 ตัวทั่วโลก แต่สามารถพบได้เป็นประจำทุกปีในเมืองไทย และพบได้มากที่สุดในบริเวณนาเกลือบ้านปากทะเล
ณ ปัจจุบัน สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากองค์กร Rainforest Trust ในการซื้อที่ดินขนาด 49-3-90 ไร่ ในบริเวณนาเกลือบ้านปากทะเล เพื่อจัดการให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์นกชายเลนในอนาคต อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ยังจำเป็นต้องระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถซื้อที่ดินและบริหารพื้นที่ในอนาคตต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายในการระดมทุนเอาไว้ที่ 1,500,000 บาท
หากการระดมทุนสำเร็จลุล่วง พื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์นกชายเลนที่บริหารโดยภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย และจะสามารถรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชายเลนที่ใกล้สูญพันธุ์ในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน
เพื่อนๆชาวซีพีที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อนและนกอพยพ สามารถร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการซื้อที่ดินเพื่องานอนุรักษ์ได้ที่เลขที่บัญชี 026-2-67477-3 ธนาคารทหารไทย สาขางามวงศ์วานชื่อบัญชี สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย หรือทาง PayPal โดยสั่งจ่ายมาที่อีเมล์ [email protected] และทางเว็บไซต์ Rainforest Trust (http://bit.ly/2Ydp21e)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox หรือโทร 0856180532 (คุณอายุวัต)