ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเหลือพนักงานบ้านเพลิงไหม้

คุณเอราวัณ ก้อนคำใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านความยั่งยืนองค์กร สายธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนมอบเงิน จำนวน 70,000 บาท พร้อมด้วย คุณนุรนาถ วิวรรธน์หิรัญ คุณจิตภินันท์ รัตนชัยสุวรรณ คณะกรรมการชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท และของใช้จำเป็น
ให้แก่ คุณรัตนาภรณ์ เล่าไทวนันท์ คนงานฟาร์มพระเเก้ว สายธุรกิจสุกร เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว เนื่องจากบ้านถูกไฟใหม้ เสียหายทั้งหลัง ทำให้พ่อเเม่ และลูกหลาน รวม 5 ชีวิตได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัย และของใช้จำเป็น ณ สำนักงานโครงการส่งเสริมสุกรขุนอ่างทอง จ.อ่างทอง

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นโครงการที่นำเงินจากการจำหน่ายสินค้าต่างๆ รวมทั้งการบริจาคโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธา ไปช่วยเหลือเพื่อนพนักงานชาวซีพีและครอบครัวที่เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง และประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัจจุบันช่วยเหลือพนักงานเครือซีพีที่เดือดร้อนไปแล้ว 30 ราย รวมเป็นเงินกว่า 1.3 ล้านบาท