เปิดใจตัวแทนคนรุ่นใหม่ไทยจากเครือซีพี พร้อมเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เปลี่ยนไป” เร่งดัน 5 ประเด็นร้อนบนเวทีสุดยอดผู้นำเยาวชนใหญ่ที่สุดในโลก One Young World Summit 2023

“ผมเชื่อมั่นว่าการจะทำให้โลกยั่งยืนได้ จะต้องสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง” วิสัยทัศน์จากซีอีโอเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ที่ได้เคยจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวแทนคนรุ่นใหม่ไทยเตรียมความพร้อมก่อนไปร่วมประชุม One Young World เมื่อปีที่ผ่านมา ด้วยความเชื่อมั่นว่าพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีแรงบันดาลใจ กล้าคิด กล้าลงมือทำจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกให้กับโลกได้อย่างยั่งยืนทุกมิติ

One Young World เป็นการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนใหญ่ที่สุดในโลก โดยเป็นการรวมตัวของเยาวชนจากนานาประเทศที่มีอายุ 18-30 ปี มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการหาแนวทางแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆ ของโลก ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนไปตามพื้นที่สำคัญทั่วโลก และในปีนี้เจ้าภาพคือ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคมนี้ และคาดว่าจะมีเยาวชนกว่า 190 ประเทศจาก 250 องค์กรทั่วโลกมาร่วมในงาน

สำหรับประเทศไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ เอกชนไทยที่ได้สนับสนุนส่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ของเครือซีพี และบริษัทในเครือฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 โดยในปีนี้ได้ส่งตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจในเครือซีพีรวม 20 คนเข้าร่วมเวทีการประชุม One Young World 2023 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองภายใต้แนวคิด “GEN-US Future-Proof The World ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เปลี่ยนไป”  ร่วมกับเยาวชนไม่น้อยกว่า 2,000 คนทั่วโลก

ซึ่งเวที One Young World ในแต่ละปี จะมีการตั้งหัวข้อสำคัญเพื่อแสวงหาความร่วมมือและร่วมแก้ปัญหาวาระเร่งด่วนของโลก และในปีนี้มาพร้อมกับ  5 ประเด็นสำคัญคือ 1.สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Emergency) 2.วิกฤตอาหาร (Food Crisis) 3.การศึกษา (Education) 4.สันติภาพและความปรองดอง (Peace and Reconciliation) และ5.สุขภาพจิต (Mental Health)

โดยตัวแทนคนรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจในเครือฯ รวม  20 คนประกอบด้วยตัวแทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เจียไต๋ ซีพีเอฟ ซีพี ออลล์  แม็คโคร โลตัส ทรู และพีซีจี ธุรกิจอาหารสัตว์ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์ที่จะนำไปร่วมแลกเปลี่ยนมุมคิดกับเยาวชนนานาประเทศในการหาทางออกแก้ปัญหาวิกฤตโลกร่วมกัน

คุณภวัต หาญภักดี  หนึ่งในตัวแทนคนรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจเจียไต๋ บริษัทในเครือซีพีได้ให้ความเห็นต่อประเด็นวิกฤตอาหาร (Food Crisis) ที่เป็นวาระเร่งด่วนและส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก ว่า อาหารเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ปัจจุบันผู้คนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤตอาหารที่เกิดจากการขาดอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและการมีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความอดอยาก ความไม่มั่นคงทางอาหาร และภาวะการขาดสารอาหาร เราจำเป็นต้องยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของเราตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ในฐานะตัวแทนของเครือซีพี เข้าร่วมเวที One Young World ในปีนี้ เราคาดหวังว่าจะได้พบปะผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความทุ่มเทจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งจะเป็นโอกาสให้นำไปประยุกต์ใช้กับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ผมเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนความร่วมมือและมุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมจะทำให้เราเอาชนะวิกฤติอาหารของโลกได้อย่างยั่งยืน

เช่นเดียวกับ คุณฐานิดา รอดพิทักษ์ จากบริษัทในเครือฯ อย่างซีพีเอฟ องค์กรที่มีวิสัยทัศน์สู่ครัวของโลก ที่มองว่าปัญหาวิกฤตอาหารของโลกเป็นหัวข้อหลักที่สำคัญมากๆ ที่เครือซีพีและซีพีเอฟตระหนักและมีส่วนร่วมในการทำให้ประชากรโลกมีอาหารในปริมาณมากขึ้น ทั้งนี้มองว่าเราทำงานอยู่ในธุรกิจด้านอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องเผชิญกับการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะเศษอาหาร (Food waste) ซึ่งเราจำเป็นต้องขจัดปัญหาเหล่านี้ให้ได้ เพราะเป็นหากไม่แก้ จะยิ่งเป็นการซ้ำเติมวิกฤตอาหารของโลก โดย One Young World เป็นเวทีระดับโลกที่เราจะได้สัมผัสประสบการณ์และการเรียนรู้จากผู้นำระดับนานาชาติ รวมไปถึงเพื่อนๆ ที่เข้าร่วมเวทีนี้ ในขณะเดียวกันเป็นการเชื่อมโยงหาความร่วมมือในการนำเป้าหมายของเครือซีพีและบริษัทในเครือฯ ที่จะต้องพาองค์กรสู่ Net-Zero สำเร็จให้ได้

นอกจากประเด็นวิกฤตอาหารของโลก ในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Emergency) ก็ถือเป็นวาระเร่งด่วนที่จะต้องร่วมแก้ปัญหา โดย คุณอนุสรา สนมศรี ในฐานะตัวแทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ เครือซีพี ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนไทยรายต้นๆ ที่ออกมาประกาศเป้าหมายสำคัญในการนำองค์กรสู่ Net Zero ภายในปี 2050 ได้แสดงความมุ่งมั่นต่อประเด็นนี้ว่า ทุกองค์กรทั่วโลก และเครือซีพีมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการคัดเลือกซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าทางธุรกิจที่มีจริยธรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่อยู่ในธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งความคาดหวังสูงสุดที่อยากจะเข้าร่วมเวที One Young World คือการสร้างเครือข่ายกับผู้คนจากทั่วโลกเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและจัดการกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เป็นวาระเร่งด่วนให้เร็วที่สุด

ขณะที่ คุณดูวาห์ อวัน คนรุ่นใหม่ของกลุ่มทรู บริษัทในเครือซีพีมองว่า ประเด็นการสร้างการศึกษา (Education) จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาของโลกได้ โดยเชื่อมั่นว่าการศึกษาจะเป็นประตูที่นำไปสู่โอกาสต่างๆ แต่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ในฐานะตัวแทนของเครือซีพี มองว่าสิ่งที่สำคัญที่จะต้องทำคือการฟื้นฟูและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยจัดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีให้กับกลุ่มนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ในการเสริมความสามารถด้านดิจิทัลตั้งแต่เด็ก เพื่อปลดล็อคศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของคนไทย

ทั้งนี้ในสถานการณ์โลกปัจจุบันยังได้รับกระทบจากภูมิรัฐศาสตร์ ก่อให้เกิดภาวะสงครามและความขัดแย้งจนทำให้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำขยายกว้างมากขึ้น ประเด็นสันติภาพและความปรองดอง (Peace and Reconciliation) จึงเป็นอีกเรื่องที่ท้าทายของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเวที One Young World คุณธัญพร ศรีพรมษา ตัวแทนจากกลุ่มธุรกิจค้าปลีกอย่างซีพี ออลล์ ได้ให้ความเห็นต่อประเด็นนี้ในฐานะคนรุ่นใหม่จากภาคเอกชน พร้อมที่จะพัฒนาสินค้าและบริการที่จำเป็นสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ราคาไม่แพง และครอบคลุมสำหรับทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะมีเชื้อชาติ ศาสนา หรือความชอบแบบไหน เรามีความสามารถในการให้บริการแก่ผู้คนที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน โดยมีเป้าหมายคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านการริเริ่มครั้งนี้  เครือซีพีมีความคาดหวังที่จะทำให้คนไทยมีความสุขมากขึ้นในวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ด้วยการปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเท่าเทียมกัน และยังคาดหวังว่าการเข้าร่วมโครงการนี้ไม่เพียงให้เกิดการให้และการรับเท่านั้น แต่ยังแบ่งปันประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ดีกว่าและสามารถบรรลุผลได้ทั่วโลก

อย่างไรก็ตามผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของโลกที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้คนต้องปรับตัวทั้งในด้านของพฤติกรรมและภาวะจิตใจ เรื่อง Mental Health จึงเป็นวาระสำคัญในการหยิบยกขึ้นมาถกกันในเวทีครั้งนี้ โดย คุณนันทวัฒน์ นิกพงษ์สิน ตัวแทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ เครือซีพี  กล่าวปิดท้ายว่าปัญหาด้านสุขภาพจิตเกิดขึ้นมาจากการได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เราเผชิญในชีวิตและปัญหานี้ก็ถูกซ่อนอยู่ใต้ก้อนหินมาตลอด  เพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงอยากที่จะสนับสนุนสร้างความตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพจิตที่เข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้การเข้าร่วมเวที One Young World คาดหวังว่าจะทำให้เราได้นำเสนอผลงานที่สร้างประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติ ผ่านความร่วมมือกับผู้นำรุ่นใหม่าให้เกิดการสร้างผลกระทบเชิงบวกเพื่อขับเคลื่อนโลกที่มีความเห็นอกเห็นใจและมีพลังมากขึ้น

📌 ติดตามข่าวสารและร่วมเป็นให้กำลังใจตัวแทนประเทศไทยได้แล้วที่ One Young World Thailand by CPG

#OneYoungWorld2023

#GenUsFutureProofTheWorld