8 มิถุนายน วันทะเลโลก

ร่วมรักษ์ผืนทะเล เพื่อให้ธรรมชาติ
และสรรพชีวิตใต้ท้องทะเล
ได้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนตลอดไป

#วันทะเลโลก #สัตว์มีค่าป่ามีคุณ #CP #CPG #CPF
#true #truetogether #DNP #JungleCoffee
#ทรูปลูกปัญญา #ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม