One Young World Summit คืออะไร?

One Young World คือ ประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ มีจุดเด่นคือ เป็นเวทีที่สร้างแบบแผนการดำเนินงานแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการคิดและลงมือปฏิบัติในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ซึ่ง One Young World Summit 2022 ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองภายใต้แนวคิด “Catalyst of Change” ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน ร่วมกับเยาวชนจาก 190 ประเทศ โดยเป็นการรวมตัวกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือและร่วมแก้ปัญหาวาระเร่งด่วนของโลกใน 5 ประเด็นสำคัญคือ
1. การป้องกันความขัดแย้ง (Conflict Prevention)
2. ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality)
3. มหาสมุทร (Oceans)
4. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership)
5. สุขภาพ (Health)
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เชื่อมั่นพลังคนรุ่นใหม่ มุ่งสนับสนุนแสดงพลังความคิดเปลี่ยนแปลงโลก ในการประชุมระดับนานาชาติ One Young World 2022 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 นับตั้งแต่ปี 2015 และปีนี้เครือซีพีได้คัดเลือกตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจในเครือซีพี รวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรวม 24 คน
@weare_cp 💚เครือซีพี เปิดตัว 24 ผู้นำรุ่นใหม่ ไปเวทีโลก One Young World 2022 #OYW2022 #OYW ♬ เสียงต้นฉบับ – weare_CP

เพื่อต้องกล้าคิด กล้าลงมือทำ ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อค้นหาแนวทางแก้ปัญหาซึ่งเป็นวิกฤตโลกเร่งด่วนครั้งนี้ให้ได้
ติดตามข่าวสารและให้กำลังใจตัวแทนประเทศไทย ได้ที่ https://www.facebook.com/OYWThailandbyCPG/