One Young World Summit 2023 : ถึงเวลาของเราแล้ว ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น

เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นในพลังคนรุ่นใหม่ สนับสนุนผู้นำแห่งอนาคต 20 ท่านสู่เวทีการประชุมระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 กับเวที One Young World Summit 2023 หรือ “การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2566 ณ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ ร่วมกับเยาวชนจาก 190 ประเทศ

โดยเป็นการรวมตัวกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือและร่วมแก้ปัญหาวาระเร่งด่วนของโลกใน 5 ประเด็นสำคัญคือ

  • Peace and Reconciliation (สันติภาพและความปรองดอง)
  • Climate Emergency (สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ)
  • Food Crisis (วิกฤตการณ์ทางอาหาร)
  • Education (การศึกษา)
  • Mental Health (สุขภาพจิต)

📌 ติดตามข่าวสารและร่วมเป็นให้กำลังใจตัวแทนประเทศไทยได้แล้วที่ One Young World Thailand by CPG

#OneYoungWorld2023

#GenUsFutureProofTheWorld