OYW2021: ปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ แก้ไขได้ด้วยความตั้งใจ และความร่วมมือของทุกคน

การแก้ปัญหาระดับโลกหรือปัญหาท้องถิ่นยังคงเป็นความท้าทายสำหรับเรา เพราะเมื่อปราศจากการลงมือทำแล้ว ทุกสิ่งก็ดูจะสูญเปล่า ในขณะนี้ สิ่งเดียวที่จะแก้ไขได้อย่างแท้จริงคือ “ผู้ที่ตั้งใจจริง“ จะบูรณาการได้อย่างยั่งยืน

ร่วมผนึกแนวคิด จากผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศไทย
กับ Delegates ทั้ง 20 คน “LEAD THE CHANGE, FOR A BETTER WORLD” ผนึกแนวคิดผู้นำแห่งอนาคต เปลี่ยนโลกให้ดีกว่าไปด้วยกัน

#OYW2021 #OYWThailandbyCPG #Immunityfortheworld

อยากให้ทุกคนตระหนักว่า สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง มันไม่ใช่เพียงแค่อุณหภูมิที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่มันเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรา

ร่วมผนึกแนวคิด จากผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศไทย
กับ Delegates ทั้ง 20 คน “LEAD THE CHANGE, FOR A BETTER WORLD” ผนึกแนวคิดผู้นำแห่งอนาคต เปลี่ยนโลกให้ดีกว่าไปด้วยกัน

#OYW2021 #OYWThailandbyCPG #Immunityfortheworld

ความยืดหยุ่นเป็นกุญแจสำคัญ พวกเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ ได้ผิดพลาด และยอมรับในความแตกต่าง

ร่วมผนึกแนวคิด จากผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศไทย
กับ Delegates ทั้ง 20 คน “LEAD THE CHANGE, FOR A BETTER WORLD” ผนึกแนวคิดผู้นำแห่งอนาคต เปลี่ยนโลกให้ดีกว่าไปด้วยกัน

#OYW2021 #OYWThailandbyCPG #Immunityfortheworld