Food Waste อีกหนึ่งปัจจัยของ Climate Crisis เริ่มเปลี่ยนที่เรา สู่พลังช่วยโลก

คุณอรญา เด่นกิจกุล (แนน) และ คุณพรวิมล เสียบบำรุง (อร) ตัวแทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วม OYW2021 ด้วยความสนใจเรื่อง Climate Crisis โดยเฉพาะเรื่อง Food Waste ที่เชื่อมโยงไปยังการเกิดก๊าซสู่ชั้นบรรยากาศโลก ได้พบกับประสบการณ์ระดับและความประทับใจในแอพลิเคชั่น Too Good To Go มาเรียนรู้และรับประสบการณ์จากเวทีระดับโลกไปด้วยกัน!

“หัวข้อที่อรสนใจเป็นพิเศษจะเป็นในเรื่องของ Climate Crisis หรือ การช่วยลดภาวะโลกร้อน สนใจเป็นพิเศษในเรื่องของการช่วยลดปริมาณขยะ เราจะสามารถจัดการปัญหาอาหารเหลือใช้ อาหารส่วนเกินที่เราขายไม่หมดในแต่ละวันอย่างไร ถ้าไม่มีปริมาณขยะก็จะไม่เกิดแก๊ซที่จะส่งผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน session นึงที่มี speaker ชื่อคุณ Jamie เป็นคนที่ก่อตั้ง Application ที่ชื่อว่า Too Good To Go ซึ่งแอปพลิเคชั่นนี้เป็นแพลตฟอร์มในการจำหน่ายอาหารที่ลดราคา สามารถทำให้เราลดปริมาณอาหารส่วนเกินที่จำหน่ายไม่หมดในแต่ละวันได้ ซึ่งอรว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ และอาจะเป็นไอเดียที่นำมาต่อยอดให้กับเครือฯ ของเราได้ด้วย” – คุณพรวิมล เสียบบำรุง

“แนนสนใจด้าน Climate Crisis เป็นหลัก เรื่องที่แตกย่อยออกมาคือเรื่อง food waste สนใจมากๆ คุณ Jamie Crummi  เจ้าของแอพพิเคชั่น Too Good To Go ที่จะช่วยแก้ปัญหา food waste โดยตรง ซึ่งหลังจากที่เราได้ฟังแล้ว เราก็สามารถ overcome ปัญหาเหล่านี้ได้ สามารถ adapt Model ได้กับประเทศไทย” – คุณอรญา เด่นกิจกุล