พลังของคนรุ่นใหม่ “The Change Maker” ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าสู่การสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ชี้สตรีมีบทบาทสำคัญช่วยพัฒนาเศรษฐกิจได้ ระบุการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มที่โครงสร้าง  

วานนี้ (24 ก.ค. 64) การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World Summit 2021 ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังและแรงปรารถนาของคนรุ่นใหม่ที่ขึ้นไปแสดงวิสัยทัศน์บนเวที พร้อมบอกเล่าถึงโครงการต่าง ๆ ที่พวกเขาได้ทำ แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เปิดขึ้นบนโลกใบนี้

ทั้งนี้ หัวข้อที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในวันนั้น คือ เศรษฐกิจในอนาคต (Future Economies) เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมอย่างเด่นชัด จึงเป็นรื่องที่น่าสนใจว่า ในอนาคตแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะต้องมีการประเมินหรือนำมาปรับใหม่หรือไม่

ตัวแทนเยาวชนจากหลากหลายประเทศได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาทางสังคมที่ส่งผลต่อความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความคิดริเริ่มนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น อาทิ นัดจา ยัง (Nad ja Yang) ประธาน European Young Engineers จากเยอรมนี กล่าวว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลาที่คนจะต่อสู้กันเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรพื้นฐานในการดำรงชีพ เธอบอกว่า ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจได้เกิดขึ้นแล้ว และสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต้องเปลี่ยน  และถ้าอยากให้เศรษฐกิจมีความเท่าเทียม เพื่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานมีความสุขต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบ  และหากต้องการบรรลุความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความยุติธรรม ต้องมองว่าทรัพยากรเป็นสินค้าที่มีค่าและกระจายอย่างสมเหตุสมผล

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนเยาวชนจากยูกันดาอย่าง อาทูร่า แองเจลา มาโจรี (Atuhurra Angella Marjorie) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิผู้หญิง Gejja ที่ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้หญิงที่สามารถเข้าไปมีร่วมทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมโดยบอกว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างเท่าเทียมได้ต้องให้โอกาสที่ดีกว่านี้แก่ผู้หญิง

อีกหนึ่งตัวแทนเยาวชนจากนามิเบียร์อย่างมาร์วิส เอไลอัส (Mavis Elias) ผู้ก่อตั้ง EM Love Foundation ได้พูดถึงปัญหาสัมคมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไว้อย่างน่าสนใจ เธอกล่าวว่า การเหยียดเชื้อชาติยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ท่าเทียม และทุกคนต้องทำงานหนักขึ้นในแต่ละวัน ผู้นำโลกจำเป็นต้องทำมากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะในขณะที่ทัศนคติของอาณานิคมและอนุสาวรีย์ทางเชื้อชาติได้รับอนุญาตให้เฉลิมฉลองจึงจะไม่มีวันได้รับความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ

การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชน One Young World Summit 2021 ที่มีตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเครือเจริญโภคภัณฑ์กว่า 20 คนเข้าร่วมด้วยนั้น จะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564  โดยยังมีหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การศึกษา การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เป็นต้น