PAT ร่วมกับ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่โลกยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยนายเคน นพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ติดตามผลการจัดกิจกรรมสนับสนุนการศึกษาต้อนรับเปิดเทอมด้วยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่โลกยุคดิจิทัล โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวว่าในการเตรียมการต้อนรับวันเปิดเทอมใหม่ วิทยาลัยฯให้ความสำคัญต่อการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร โดยนำระบบการชำระเงินผ่านทรูมันนี่วอลเล็ตที่ร้านค้าในโรงอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวก โดยเฉพาะช่วยลดความเสี่ยง เลี่ยงการสัมผัสจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครองและร้านค้า ทำให้การบริการเหล่านี้เป็นรูปแบบสังคมไร้เงินสดด้วยการชำระเงินผ่านระบบสแกนจ่าย นักเรียน นักศึกษาสามารถทำรายการผ่านมือถืออย่างง่าย สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย


ด้านคุณเคน นพรัตน์ กล่าวว่าสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับทรู คอร์เปเรชั่น ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรเพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่โลกยุคดิจิทัล ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มุ่งไปสู่ Smart Digital Society พร้อมมอบซิมฟรีให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นของวิทยาลัยฯ,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในความร่วมมือ รวมทั้งการจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม True V-Learn ทำให้ระบบส่งงานมีความสะดวกรวดเร็ว ส่งมอบงานได้ตรงเวลา ไม่ต้องใช้เอกสารหรือกระดาษ (paperless) ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถสร้างห้องเรียน สร้างใบงาน และการจัดการสอบวัดผลเพื่อรองรับการเรียนแบบออนไลน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตามสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศยังคงพัฒนาด้านเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้สู่โลกยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง .