PAT จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

27 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรร่วมในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่ม และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ จากนั้นลงนามถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และผู้ร่วมพิธีพร้อมใจกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ซึ่งผู้ร่วมในพิธีทุกคนต่างสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าแก่พสกนิกรชาวไทยสืบไป