เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาเยาวชน บมจ. ซีพี ออลล์ และ PAT ส่งมอบคอมพิวเตอร์ ให้ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ หนองคาย

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63 บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยคุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มอบชุดคอมพิวเตอร์จำนวน 10 ชุด ให้แก่คุณชัยกร จันทร์ศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ซึ่งเป็นสถานศึกษาในความร่วมมือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้น้องๆ เยาวชนของชาติมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนการศึกษาหาความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญในอนาคตต่อไป หนึ่งในกิจกรรมการสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมที่ดี ที่ทางซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้การสนับสนุนตลอดมา