หลักสูตร “กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Chief People Officer Program : CPO) รุ่นที่ 16” ปรับเป็นสัมมนารูปแบบออนไลน์และปรับลดค่าลงทะเบียน 

“People Strategy, System and Tools for Modernized and Transformative Organization”

ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม ถึง 27 สิงหาคม 2564

ทั้งหมด 9 วัน (รายละเอียดกำหนดการคงเดิม)

ค่าลงทะเบียนปรับลด คงเหลือ 30,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

รับส่วนลดพิเศษ สำหรับบุคลากรในเครือ CP

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://1th.me/nEMg1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุพัตรา คมพุดซา (เนตร)

คุณเพ็ญนิภา สมิทธิกรกุล (เพ็ญ)

โทร. 02-855-0456, 02-855-1399, มือถือ 095-369-9660

อีเมล์ [email protected][email protected][email protected]

…………………………………………..

PIM HR Excellence Center เป็นศูนย์บริการวิชาการ ภายใต้สำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษา บริการวิชาการ งานวิจัย และการจัดฝึกอบรม พัฒนา และการวางระบบงานทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพในด้านทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง ให้กับองค์กรชั้นนำทั่วไปไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน