ห้องสมุด พีไอเอ็ม (PIM Creative Learning Space) เปิดโซนใหม่ 📚“คลังหนังสือภาษาจีน”

เชิญชวนนักอ่าน ผู้ที่สนใจ หาโอกาสเข้ามาสัมผัสแหล่งเรียนรู้ภาษาจีนแห่งใหม่นี้ เปิดประสบการณ์การอ่านหนังสือในบรรยากาศสะดวกสบาย พื้นที่กว้างขวาง เอื้อต่อการเรียนรู้ อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pim.ac.th/archives/20557

🎉โซนหนังสือจีนพร้อมเปิดให้บริการแล้ว
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

📍ณ ห้องสมุด พีไอเอ็ม ชั้น 12A อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ

⏱เวลาทำการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 – 18.30 น. วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Facebook : PIM Creative Learning Space (https://www.facebook.com/PIMCreativeLearningSpace)
โทรศัพท์ : 0 2855 0381 – 0382 E-mail : [email protected]
ระบบสืบค้นออนไลน์ : https://lib.pim.ac.th/