พบกับงานเสวนาอัพสกิลบุคลากรสายสุขภาพในหัวข้อ “LEADERSHIP IN THE NEXT NORMAL การพัฒนาบุคลากรสายสุขภาพ สู่การเป็นหัวหน้างานและผู้นำองค์กรในยุค NEXT NORMAL แบบมืออาชีพ ”

🔸️เมื่อสถานการณ์ Covid-19 เข้ามามีบทบาททำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรสายสุขภาพ สู่การเป็นหัวหน้างานและผู้นำองค์กรแบบมืออาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนขององค์กร

พบกับงานเสวนาอัพสกิลบุคลากรสายสุขภาพในหัวข้อ “LEADERSHIP IN THE NEXT NORMAL การพัฒนาบุคลากรสายสุขภาพ สู่การเป็นหัวหน้างานและผู้นำองค์กรในยุค NEXT NORMAL แบบมืออาชีพ ”

🔴 Highlight The Topic:

✔ ความหมายและบทบาทของภาวะผู้นำ จุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำและหัวหน้างาน
✔การพัฒนาตนเองสู่การประเมินความสามารถในอาชีพหรือตำแหน่งที่จะได้รับสืบทอด
✔ วิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมทีมในฐานะเป็นผู้นำทีมเพื่อทลายกำแพงความเหนื่อยล้าในยุค NEXT NORMAL
✔ภาวะผู้นำในตนเองสู่ความสำเร็จในการทำงาน Self-Leadership
✔การพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำและหัวหน้างาน (Leadership & Management Skills)ในองค์กรแบบมืออาชีพ

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
》ท่านแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กีรติกร บุญส่ง
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลยุทธ์และนวัตกรรมและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

》ท่านที่สอง ดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
Senior Consultant บริษัท ดิ อัลทิเมท ลีดเดอร์ จำกัด และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษา POS รุ่น 8

☆รับชมและถามตอบกันสดๆ ผ่าน Facebook Group “สัมมนาฟรี BY PANYAPIWAT MBA”
(ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเท่านั้น)
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/zcM8TzHgJ9k1WE667
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอมรรัตน์ (น้ำฝน) โทร. 084-927-2693
อีเมล์ [email protected]