สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ต้อนรับคณะ APEC Voices of the Future 2022 สนับสนุนศักยภาพคนรุ่นใหม่ผู้เป็นเสียงแห่งอนาคต

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) โดย อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโส สายวิชาการ พีไอเอ็ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะการประชุมโครงการ “APEC Voices of the Future 2022” นำโดย Mr. James Soh, Co-Chair of the APEC Voices Leadership Council  และผู้แทนเยาวชนคนรุ่นใหม่กว่า 100 คน​ จาก 14 เขตเศรษฐกิจ อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ จีนไทเป สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และไทย ซึ่งเป็นการคณะประชุมคู่ขนานของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC CEO Summit 2022) เพื่อทำกิจกรรมเยี่ยมชม แลกเปลี่ยน​วัฒนธรรม และเข้าใจการเรียนการสอนรูปแบบ Work-based Education ตลอดจนเรียนรู้มุมมองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย โอกาสนี้ พีไอเอ็มเป็นศูนย์กลางเชื่อมเครือข่ายองค์ชั้นนำ นักธุรกิจ และผู้บริหารร่วมเป็นวิทยากรแชร์วิสัยทัศน์ให้ความรู้ สำหรับการนำไปประยุกต์ ปั้นไอเดีย ประกอบการนำเสนอควบคู่การเวิร์กชอปให้มีความพร้อมนำเสนอมุมมองนโยบายและแนวคิดการแก้ปัญหา รวมถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อปูทางสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในยุคต่อๆ ไป เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

พีไอเอ็มต้อนรับคณะ APEC Voices of the Future 2022 กับกิจกรรมหลากหลายที่สอดคล้องกับแนวคิดของเอเปค “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” ด้วยการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทรนด์ในอนาคต 6 ด้าน โดย 6 วิทยากร ได้แก่ ดร. ลลานา ธีระนุสรณ์กิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านนวัตกรรมอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ Future of Food, คุณภาสวร วรวิวรรธน์ CEO บริษัท ไบโอคลาส จำกัด ในหัวข้อ Future of Health & Wellness, คุณสุณัฏฐา พงษ์เจริญ ผู้อำนวยการนักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต FutureTales Lab by MQDC ในหัวข้อ Future of Sustainable Living, คุณทวีศักดิ์ เผ่าพัลลภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ Future of Financial Inclusion, คุณชยพล หลีระพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท โพลี เทคโนโลยี จำกัด ในหัวข้อ Future of Mobility และ อาจารย์ปาณัท ไตรสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ พีไอเอ็ม ในหัวข้อ Future of Sustainable Traveling & Tourism

นอกจากนี้ยังได้เปิดประสบการณ์จริงเข้าถึงเอกลักษณ์และความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย สัมผัสกับอาหารไทย ผ่านกิจกรรมเรียนทำอาหารและเครื่องดื่ม ณ PIM Food Academy เรียนศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยโดยสำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ทดลองเล่นกีฬาหมากล้อมฝึกทักษะเชิงกระบวนความคิดโดยโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (SATIT PIM) และเติมความมั่นใจด้านบุคลิกภาพให้เยาวชนในโครงการ  ส่งท้ายกิจกรรมอย่างประทับใจ โดย คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มอบของที่ระลึกของไทย แด่ Mr. James Soh และทีมเยาวชนในโอกาสนี้

พีไอเอ็มยินดียิ่งกับการต้อนรับคณะการประชุมตัวแทนเยาวชนจากเขตเศรษฐกิจเอเปค “APEC Voices of the Future 2022” พร้อมเป็นองค์กรหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่เข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ สั่งสมความรู้ ร่วมส่งต่อพลังบวกให้เยาวชนทุกคนใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ สามารถนำไปต่อยอดแนวคิดให้กับบริบทของแต่ละประเทศได้ เพื่อเป็นแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากรเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกในอนาคต